கெமிக்கல் கசிவு

 • Ferrous Sulfate Heptahydrate (Iron Vitriol)

  இரும்பு சல்பேட் ஹெப்டாஹைட்ரேட் (இரும்பு வைட்ரியால்)

  இது மின்முலாம் பூசும் ஆலைகளில் குறைக்கும் முகவராகவும், தொழிற்சாலை கழிவுநீரில் மிதக்கும் பொருளாகவும், அச்சிடுதல் மற்றும் சாயமிடுதல் ஆலைகளில் வீழ்படியாகவும், இரும்புச் சிவப்பு தாவரங்களுக்கு மூலப்பொருளாகவும், பூச்சிக்கொல்லி ஆலைகளுக்கான மூலப்பொருளாகவும், மூலப்பொருளாகவும் பயன்படுத்தப்படலாம். உரத் தாவரங்கள், இரும்பு சல்பேட் பூக்களுக்கு உரமாக, முதலியன.

 • Sodium Hydroxide Granules Caustic Soda Pearls

  சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு துகள்கள் காஸ்டிக் சோடா முத்துக்கள்

  காஸ்டிக் சோடா முத்துக்கள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடில் இருந்து பெறப்படுகின்றன. இது ஒரு திடமான வெள்ளை, ஹைக்ரோஸ்கோபிக், மணமற்ற பொருளாகும்.காஸ்டிக் சோடா முத்துக்கள் வெப்ப வெளியீட்டுடன் தண்ணீரில் எளிதில் கரைந்துவிடும்.தயாரிப்பு மெத்தில் மற்றும் எத்தில் ஆல்கஹால்களில் கரையக்கூடியது.

  சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஒரு வலுவான எலக்ட்ரோலைட் (படிக மற்றும் கரைசல் நிலைகளில் முழுமையாக அயனியாக்கம் செய்யப்பட்டது).இது எத்தில் ஈதரில் கரையாதது.